Flera länder i världen rapporterar om pågående dengueutbrott, framför allt i Sydostasien och Sydamerika. Mest drabbade i Asien hittills i år är Malaysia och Indonesien. I Thailand, som hade många fall under våren och sommaren 2008, befarar man att denguesituationen kan bli svår även i år. Australien rapporterar att fall inträffat i norra Queensland. I Sydamerika upplever för närvarande Bolivia den värsta dengue-epidemin på många år, med 1000 nya fall per dag, men utbrott pågår även i Brasilien och i Perus gränsområden mot Brasilien.

Sedan 1 januari 2009 fram till idag har 23 fall av dengue anmälts bland svenska resenärer, merparten, 17 personer, har smittats i Thailand, övriga har smittats i Indonesien, Vietnam, Indien och Brasilien.

Mer information om läget i olika delar av världen finns på ProMED:

DENGUE/DHF UPDATE (6) 10 feb 2009
DENGUE/DHF UPDATE (7) 10 feb 2009

/Ragnhild Janzon, Avd. för epidemiologi