Svenska ambassaden i Australien uppmärksammar dengueutbrottet som pågår i Queensland. De svenskar som vill ta sig till Norra Barriärrevet kommer just till norra Queensland. De har en benägenhet att anlända just vid denna tid, när det egentligen är som mest olämpligt att besöka Queensland, med översvämningar, cykloner och moskiter som sprider denguefeber. Antalet fall av dengue rapporterade i Australien är nu uppe i ca 400. Också i Cairns - utskeppningshamnen för Barriärrevet - har konstaterats fall. Det är alltså extra viktigt att skydda sig mot myggstick när man vistas i de drabbade områdena.

Dengueutbrott pågår även på många andra håll, se EPI-aktuellt nr 7, 12 februari 2008 .

/Ragnhild Janzon, Avd för epidemiologi

Läs mer om dengue