Det har framkommit uppgifter om att ett virus kallat Ljunganvirus skulle kunna orsaka intrauterin fosterdöd. Uppgifterna har helt nyligen diskuterats i massmedia och har lett till oro hos gravida kvinnor. Vi vill här framhålla att det hittills inte övertygande styrkts att Ljunganvirus kan orsaka eller framkalla sjukdom hos människa.

Ljunganvirus är ett sorkvirus och tillhör familjen parechovirus. I denna familj finns virus som kan orsaka bland annat tarm- och luftvägsinfektion hos människa. Ljunganvirus är avlägset släkt med dessa humana virus.

PCR-diagnostik för parechovirus finns etablerad bl.a. på SMI. Diagnostiken är avsedd för humana parechovirus. Det finns enligt SMI:s bedömning inga indikationer för diagnostik av Ljunganvirus för närvarande.

/Heléne Norder, Jan Albert, Annika Linde, Smittskyddsinstitutet