Nummer 1/09 tar ett brett grepp om vårdhygien, konstaterar att hivfördomar drabbar allt fler svenskar liksom att en nedsättande kvinnosyn förvärrar epidemier. Läs också om hur smittor format människans arvsmassa och varför Europas öde hade mått bra av en kur omeprazol. Missa inte heller ett långt samtal om sex med Skånes smittskyddsläkare Hans Bertil Hansson – det finns en del kvar att göra.
Prenumerera på Smittskydd: http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/prenumerera/

Vårdrelaterade infektioner drabbar tusentals varje år

Det är helt oacceptabelt att patienter smittas av MRSA, VRE eller ESBL-bildande bakterier när detta kan undvikas genom enkla – och lönsamma – åtgärder.

Klicka här för att läsa artikeln