I en debattartikel i Dagens Medicin den 18 februari 2009 skriver företrädare för Riksföreningen Hepatit C Vårdnet att 92 anställda i vården enligt Smittskyddsinstitutets statistik har blivit smittade med hepatit C. Det framgår inte klart om man menar att de smittats i sitt arbete. Om det är sådan smitta som avses överensstämmer inte uppgiften med den av Smittskyddsinstitutet framtagna statistiken. Den bygger på anmälningar enligt smittskyddslagen och sedan 1990 fram till dags dato har 17 fall av verifierad arbetsrelaterad smitta bland vårdpersonal anmälts.

/Ragnhild Janzon, Avd för epidemiologi