Under 2008 anmäldes 224 fall av TBE i Sverige till Smittskyddsinstitutet. Det är en ökning med 42 fall jämfört med året innan.

Under hela 2000-talet har det skett en ökning av antalet TBE-fall. Under dessa år har 100-180 fall anmälts per år. Under 90-talet låg den siffran på 60-80 fall per år. Statistiken visar att antalet fall av TBE ökar i de flesta av de län där infektionen förekommer. En mer detaljerad årsredovisning kommer senare i EPI-aktuellt.

Läs mer i dagens pressmeddelande från SMI