Sedan en tid finns nu kontinuerligt uppdaterad information angående aktuella utbrott och epidemier på SMI:s hemsida. Du hittar länken ” Epidemier och utbrott ” till höger på startsidan, under rubriken Nyhetstjänster. Här ges information om pågående aktuella utbrott i Sverige och internationellt, med diskussion om bakgrund och i förekommande fall specifika rekommendationer rörande resor och skyddsåtgärder.

På sidan för Epidemier och utbrott finns även en karta med geografisk information om utbrott under de senaste två månaderna. Punkterna på kartan är klickbara och länkade till källtext med mer information. Vidare kan man på denna sida även prenumerera på KCB-Web scan - ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut 1-2 ggr/vecka med kortfattad information om de senaste dagarnas utbrott och relaterad information.

/Andreas Heddini, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap