Varför är förpackningen viktig?

För patienten
Varje provtagning är ett ingrepp på patienten. Provtagningen kan upplevas som obehaglig och många väntar med oro på resultatet av en analys.
Rätt förpackning fordras för att provet ska nå laboratoriet utan dröjsmål och i oskadat skick, vilket är ett av kraven för ett tillförlitligt provsvar. T ex är resultaten av en bakteriologisk odling ofta vägledande för behandling och för val av antibiotikum.

För transportpersonalen
Post- och transportpersonal känner oro när de ser dåligt förpackade prov. De är rädda för att läckande förpackningar ska smitta dem med farliga sjukdomar och att proven ska kladda ner annan post.

För laboratoriepersonalen
Laboratoriepersonalen ska kunna öppna en försändelse med prov utan risk för att komma i direkt kontakt med provmaterialet.
Du som packar provet har ansvar för att provmaterial inte läcker ut under transporten!

Dessa anvisningar gäller hantering av prov inom sjukvården, men kan i tillämpliga delar användas vid transport av prov från djur.

Ladda ner Packa provet rätt