Från Tyskland och Frankrike rapporteras utbrott av cowpox (äkta kokoppor). Sjukdomen orsakas av ett orthopoxvirus (cowpoxvirus) som har vilda gnagare som naturlig reservoir. Smitta till människa är ovanligt men kan ske vid direktkontakt med infekterade djur. Den huvudsakliga smittkällan för människa är katt som i sin tur infekteras via gnagare.

Inkubationstiden är 7-12 dagar. Symtomen utgörs vanligen av välavgränsade navlade vesikulo-papulösa utslag (blåsor och knottror) som ofta progredierar till sårbildning med svarta krustor, feber samt lokal lymfkörtelsvullnad.

I de nu aktuella utbrotten i Tyskland (18 fall) och Frankrike (12 fall) har man med hjälp av genteknik visat att de virusstammar som undersökts har liknande ursprung. Flera av patienterna i såväl Tyskland som Frankrike har haft råttor som sällskapsdjur och ett omfattande smittspåringsarbete talar för att den gemensamma smittkällan är råttor som kommer från en uppfödare i Tjeckien.

Diagnosen vid cowpox-infektion ställs med elektronmikroskopi (EM) och PCR. EM-tekniken är snabb och svar kan oftast lämnas inom någon timme efter provets ankomst till laboratoriet. Orthopoxvirus skiljer sig morfologiskt från andra poxvirus och specificiteten kan med stor sannolikhet bestämmas med EM, men för specifik viruskaraktärisering krävs molekylärbiologisk typning.

/Anna-Lena Hammarin, Avdelningen för virologi