Respiratorisk syncytiellt virus, RSV, är ett luftvägsvirus som kan ge svår sjukdom hos små barn och mycket gamla. Det är den infektion som oftast leder till sjukhusvård av små barn, även om vi inte på många år har haft något känt dödsfall bland barn i infektionen. Hos gamla, som också drabbas, orsakar den på samma sätt som influensa en viss överdödlighet på grund av komplicerande bakteriella lunginflammationer. Att RSV orsakar dödsfall bland äldre är man enig om, men data kring hur stor överdödligheten är varierar mycket. I genomsnitt har ungefär 20 procent av den överdödlighet influensan orsakar angivits.

Under vecka 1 rapporterades sammanlagt 42 fall, huvudsakligen från Stockholm och Göteborg, och detta måste betraktas som startskottet för årets utbrott. Även om det nästan bara är småbarn som blir rejält sjuka har man ingen bestående immunnitet mot RS-virus. Många av de snuvor vuxna har kan i RSV-tider vara RSV-orsakade. Det är viktigt att tänka på det när man träffar känsliga spädbarn eller äldre!

I Sverige har RSV-infektionerna i stort sett följt ett mönster med tidig epidemistart och hög sjuklighet vartannat år sedan 1990-talet. Säsongen 2009-10 är en förväntad högsäsong, men starten har dröjt. Vi kan inte uttala oss säkert om orsakerna, men har två hypoteser. Den ena är att influensautbrottet, som ju huvudsakligen drabbade barn, interfererade med RS-spridningen på samma sätt som rhinovirus interfererade med influensaspridningen tidigare under hösten. Den andra är att den ökade handhygienen kan ha dämpat spridningen. RS-virus är urtypen för virus som infekterar slemhinnor genom kontaminerade händer. Om man inte vidrör något i rummet hos ett RS-sjukt barn smittas man inte. Att inte röra något kontaminerat om man lever ett socialt liv är omöjligt, men med handhygien kan man minska eller eliminera det virus som når ögon eller näsa via händerna. Att RS-spridningen nu börjar är alltså ännu en orsak till att upprätthålla god handhygien!

/Annika Linde, Statsepidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Läs mer om RSV infektion här

Smittskyddsinstitutets RSV rapporter hittar du här