Rättad version, uppdaterad 15 januari 2010 kl 11.15

I Skottland har 14 missbrukare insjuknat efter att ha använt heroin kontaminerat med mjältbrandsbakterier eller dess sporer. Sju av de drabbade har avlidit. Dödsfall har inträffat i olika delar av landet och man tror därför att heroinet är spritt i hela Skottland. Nyligen rapporterade även Tyskland ett dödsfall i mjältbrand hos en intravenös missbrukare utan känd koppling till Skottland. Möjligen tyder detta på att kontaminerat heroin har sålts i andra delar av Europa. Man kan därför inte utesluta att även svenska missbrukare skulle kunna komma i kontakt med kontaminerat heroin och drabbas av sjukdomen.

Fall har inträffat både efter inhalations och intravenöst missbruk vilket ger delvis olika symptombilder. Hur heroinet kontamineras av mjältbrandsbakterien eller dess sporer är inte klart. Mjältbrandsbakterier smittar framför allt via sporer i naturen som betande djur får i sig när de äter. Människor som smittas har oftast haft kontakt med sjuka djur eller produkter från sjuka djur. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika om behandling startas i tid. Inhemsk smitta i Sverige har inte rapporterats sedan 1965.

Du kan läsa mer om sjukdomen mjältbrand här .

/Anders Wallensten, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet