Bakgrund

EPI-Aktuellt har funnits som ett elektroniskt veckobrev sedan 4e januari 2002. Tanken sedan starten av detta nyhetsbrev har varit att alla intresserade varje vecka via mejl ska kunna få senaste nytt om vad som händer på smittskyddsfronten – såväl nationellt som internationellt. Namnet EPI-aktuellt anknyter till tidningen EPID-aktuellt, en föregångar till tidningen Smittskydd som ges ut av SMI sedan 2002 med 6 nummer per år. Tyngdpunkten i innehållet i EPI-Aktuellt ligger på epidemiologisk övervakning, utbrott och annat som anknyter till infektionsepidemiologi, men även andra nyheter av smittskyddsintresse förmedlas.

Under december månad 2009 gjordes en läsarundersökning av EPI-Aktuellts läsare genom att alla läsare erbjöds svara på en webbenkät. Nedan redovisas resultatet av enkätundersökningen.

Resultat

97 personer deltog i studien varav 73 var kvinnor. Medelåldern var 47 år. Närmare hälften av deltagarna i undersökningen uppgav sig vara sjukvårdspersonal (se figur 1).

Figur 1

82 av de svarande prenumererade på EPI-Aktuellt, resten gjorde inte det. Medelbetyget för EPI-Aktuellt på en skala mellan 1-10 där 10 är högsta betyg var 7,4 (3-10) (se figur 2).

Figur 2

På frågan vilka ämnen tycker du är mest intressanta att läsa om i EPI-Aktuellt var det framförallt det aktuella läget vad gäller smittsamma sjukdomar både nationellt och internationellt som var det vanligaste svaret. Nyheter om pågående utbrott, sammanfattande statistik, information om nya och ovanliga smittsamma sjukdomar, vårdhygien, antibiotikaresistens, vaccinationsnyheter, resemedicin och tips om utbildningar och seminarier återfinns bland svaren.

Även influensanyheter och norovirusnyheter kom upp som intressant läsning i EPI-Aktuellt, även om detta är nyheter som främst behandlas i andra separata rapporter som ges ut av SMI ( influensarapporter , norovirusrapporter ).

På frågorna om något saknas i EPI-Aktuellt och hur nyhetsbrevet kan förbättras fick vi förslag om att ha fler länkar till andra relevanta nyheter, ta upp fler nyheter över lag (helst också oftare än en gång per vecka) och vara snabbare att informera om utbrott. Önskan om ett enklare och bättre språk, förbättrad layout, fler bilder i nyhetsbrevet, fler tips om relevanta kurser och konferenser samt att göra en utskriftsvänlig version tillgänglig på hemsidan kom upp. Sammanfattningar från forskningsstudier som rör området och mer vägledande ställningstagande med hänsyn till aktuella smittolägen efterfrågades också.

Sammanfattningsvis fick EPI-Aktuellt ett gott betyg av deltagarna i läsarundersökningen där de flesta tycker att nyhetsbrevet är givande och väl utformat. Men förbättringar kan alltid göras och bra förslag på sådana kom också fram i undersökningen, vilket förhoppningsvis kommer att hjälpa oss att göra EPI-Aktuellt till ännu bättre läsning framöver!

/Frida Hansdotter, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet