I månadsskiftet januari-februari diagnostiserades en kvinna med öppen lungtuberkulos i Sundsvall. Kvinnan arbetar som städerska på en förskola i Sundsvall och var på sin arbetsplats fram till i början av januari. Hon deltog inte i den direkta barnomsorgen men fanns på förskolan under morgonen när de flesta barnen anländer.

Efter att kvinnan diagnosticerats med öppen lungtuberkulos delades skriftlig information ut på förskolan om händelsen och ett föräldramöte hölls den 11 februari. Vidare är undersökning med tuberkulintest och lungröntgen av alla barn och personal som vistats på den aktuella förskolan under perioden 2009-12-01 till och med 2010-01-05  planerad och kommer att påbörjas under den kommande veckan.

Ett barn som går på förskolan har nu insjuknat med luftvägssymtom och feber. Fynd vid röntgen av barnets lungor föranledde att tuberkulintest utfördes som visade en tydlig reaktion. Barnet vårdas i dagsläget på barnkliniken vid Sundvalls sjukhus.

Utredning av eventuell vidare smittspridning fortsätter som planerat.

/Eva Dannetun och Hans Boman, Smittskyddsenheten i Västernorrland

Här hittar du Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om tuberkulos.