Att virus muterar kan göra en lätt nervös. Man anar pandemin runt hörnet. Men virusmutationer är inte bara oerhört vanliga och helt nödvändiga – de kanske till och med är en förutsättning för mänskligt liv.

Läs hela artikeln in Smittskydd här