I april 2009 började ett mässlingsutbrott i nordöstra Bulgarien i slutet av 2009 hade 2 200 fall rapporterats. Utbrottets omfattning har ökat kraftigt sedan dess och sjukdomen har nu spridit sig till samtliga regioner i landet. Under vecka 11 2010 anmäldes 1 464 nya fall. Mässlingsfall som är relaterade till utbrottet i Bulgarien har även förekommit i andra länder i Europa. Totalt har från utbrottets början över 10 000 fall, varav 15 dödsfall, rapporterats.

Före utbrottet hade inga inhemska fall av mässling förekommit i Bulgarien sedan 2001. Vaccinationstäckningen har generellt sett varit hög i landet med 96 procent vaccinerade med en dos och 92-94 procent vaccinerade med två doser under 2005-2008. Dock finns det grupper i samhället där vaccinationstäckningen är lägre.

Även i Irland pågår ett mässlingsutbrott med över 240 fall hittills i år.

I Sverige rapporterades 3 fall av mässling förra året, inga fall har anmälts i år.

Läs mer om mässling här

Läs mer om nyheten här:
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19442
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?

/Tiia Lepp, Avdelnigen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet