Hepatit B är tio gånger smittsammare än hepatit C och 100 gånger mer smittsamt än hiv. Trots det är det relativt få i den största riskgruppen, intravenösa missbrukare, som är vaccinerade mot hepatit B.

Läs hela artikeln i Smittskydd