Den 1 juni 2010 arrangerar SMI en utbildningsdag centrerad kring metodikboken ”Molekylär mikrobiologisk diagnostik – kvalitetssäkring och validering av molekylärbiologiska metoder”. Boken ingår i metodikserien ”Grå böckerna” som utges av SMI/FMM parallellt med bokserien om infektionsdiagnostik även kallad ”Gula böckerna”. Boken är tänkt att ligga till grund för och vara en hjälp i kvalitetssäkrings- och valideringsarbetet av de molekylärbiologiska metoder som används på svenska laboratorier. Boken beskriver principerna för de vanligaste förekommande molekylärbiologiska metoderna med exempel på användningsområden.

Under SMI-dagen kommer författarna till de olika kapitlen att redogöra för sina respektive avsnitt. Tid för diskussion om bokens innehåll kommer att finnas. Boken kommer inom kort att finnas tillgänglig på SMIs hemsida ( www.smittskyddsinstitutet.se ).

Dagen riktar sig särskilt till läkare, mikrobiologer, molekylärbiologer, biomedicinska analytiker eller motsvarande på kliniskt mikrobiologiska laboratorier, inkluderande läkare under utbildning inom såväl klinisk bakteriologi och virologi som infektion. Övrigt intresserade är mycket välkomna.

Detaljerat program och anmälning till SMI-dagen hittar du här