Totalt har 37 fall av mjältbrand, varav 15 dödsfall, bekräftats bland heroinmissbrukare i Europa sedan december 2009 enligt en uppdatering av utbrottet publicerad av ECDC 8 april. 32 av fallen har rapporterats från Skottland, tre från England och två från Tyskland. Läs hela uppdateringen här .

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om mjältbrand här