I vården är god handhygien den enskilt viktigaste åtgärden för att få bukt med spridning av smitta. Detta har varit känt sedan mitten av 1800-talet. Handdesinfektion med alkohol är en hörnsten inom vårdhygien, vilket också WHO uppmärksammar på den internationella handhygiendagen den 5 maj. Ökat fokus på handhygien motiveras av problem med spridning av antibiotikaresistenta mikroorganismer inom vården. Numera uppmanas inte bara vårdpersonal utan även patienterna själva och deras anhöriga att sköta sin handhygien.

I samband med nya influensan har medvetenheten om vikten av god handhygien ökat även hos allmänheten. Media har i hög grad medverkat till detta, och det är viktigt att de goda rutinerna vidmakthålls också när influensahotet bedarrat. I förskolan har man på flera håll sett sjunkande sjukfrånvaro bland barnen som kan bero på ökad användning av tvål och vatten och handsprit.

Det är viktigt att även personer utanför vården är medvetna om att det är bra att tvätta händerna vid hantering av livsmedel, efter toalettbesök och när man kommer hem från jobb och skola. Handsprit kan vara bra att ha hemma när man själv eller barnen är sjuka som komplement till handtvätt.

WHO uppmanar vårdgivare att runt den 5 maj delta i en global kartläggning av följsamhet till handhygienrutiner. Läs mer om WHOs satsning här .

/Kerstin Mannerquist och Magnus Thore, Avdelningen för Bakteriologi, Smittskyddsinstitutet