Smittskyddsinstitutets nya övervakningssystem har enligt preliminära data och enklare analys inte kunnat detektera några negativa hälsoeffekter till följd av Eyjafjallajökulls utbrott. Detta är ett nytt användningsområde för dessa övervakningssystem som annars framförallt används för att bevaka spridningen av luftvägsinfektioner och influensa.

Data från föregående vecka (v. 16) har analyserats för att se om någonting tyder på en ökning av symptom, såsom hosta och hudutslag, till följd av vulkanens askmoln. De tre källor som har använts är:

  • 1177 Sjukvårdsrådgivningen - statistik som samlats in över influensarelaterade telefonsamtal till 1177. Denna statistik har kompletterats med symptom som skulle kunna orsakas av vulkanaska.
  • Webbsök - ett system som analyserar trender i sökningar gjorda på webbplatsen vårdguiden.se. Även här har symptom som kan tyda på hälsoproblem från vulkanaska studerats.
  • Sjukrapport - ett populationsbaserat övervakningssystem där drygt 5000 stockholmare rapporterar symptom på luftvägsinfektioner.

Slutsatsen av analysen är att vi i dessa övervakningssystem inte kunnat finna att Eyjafjallajökulls askmoln gett någon ökning av några akuta hälsoproblem under den föregående veckan.

/Anette Hult, Hanna Merk och Moa Rehn, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet