Skabb kan snabbt bli ett svårhanterligt och mycket dyrt problem för ett äldreboende. Nu finns ny diagnostik som underlättar upptäckt.

Läs hela artikeln i Smittskydd här