Sedan en tid tillbaka utreds en ökning av anmälda salmonellafall av den relativt ovanliga serotypen Senftenberg. Under de senaste åren har i medeltal tre fall anmälts per år. Sedan mitten av januari i år har dock totalt 14 fall anmälts till Smittskyddsinstitutet (SMI), varav 11 är inhemskt smittade och hör till ett utbrott. Den epidemiologiska informationen om fallen liksom subtypning på SMI med PFGE (Pulsed-field gel electrophoresis) talar för att det är två kluster i utbrottet. Det största klustret består av nio fall och alla är äldre människor med en medianålder på 77 år. Det andra mindre klustret består av två barn som är syskon. Fallen är spridda i sex olika län från Stockholm och söderut. Majoriteten av fallen är kvinnor.

Troligen har de båda klustren olika smittkällor. Fokus i utredningen ligger på det större klustret med endast äldre personer. Det är ovanligt att alla fall i ett utbrott hör till en särskild åldersgrupp och detta kan användas för att ge ledtrådar om smittkällan. Vad är det som äldre personer äter eller gör som skiljer sig från yngre människor? Utredningen pågår tillsammans med inblandade smittskyddsenheter som intervjuar fallen och går igenom vad de har ätit, druckit och gjort tiden innan insjuknandet. Hypotesen är att någon slags frö eller nötter är smittkällan, troligen genom att de konsumerats men även genom smitta vid fågelbord och städning av dessa, men det kan ännu inte uteslutas att smittkällan är något helt annat.

I veckan gjorde Smittskyddsinstitutet en internationell förfrågan till ECDC:s (European Centre for Disease Prevention and Control) nätverk för livsmedels- och vattenburna sjukdomar för att undersöka om andra länder har sett motsvarande ökning av denna annars relativt ovanliga serotyp.

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet