Det saknas pengar och bråttom är det. Antibiotikaresistens är en tuff motståndare. Forskningen måste gå hand i hand med praktiskt smittskydd.

Läs hela artikeln i Smittskydd här