Ett norovirusutbrott har pågått i Sälenområdet under vårvintern mellan vecka 2 och vecka 16. Flera fall av magsjuka har identifierats och analys av prov från fem personer visar att de insjuknade drabbats av norovirus genotyp GI.4. Vatten har provtagits från möjliga smittkällor och norovirus har identifierats i ett brunnsvatten som är anslutet till en mindre boendeanläggning. Norovirusfyndet i vattnet var också av genotyp GI.4 och den analyserade gensekvensen överrensstämde till 100 procent mellan vatten- och patientprov. En undersökning planeras för att fastställa hur många som insjuknat, men uppskattningsvis kan ca 500-600 personer ha varit exponerade. Eftersom Sälen är en semesterort kan det finnas drabbade över hela landet och fall har till exempel identifierats i Göteborg.

Känsliga mikrobiologiska metoder stor hjälp vid utredning av norovirusutbrott

Det är svårt att fastställa samband mellan patient och miljöprov vid norovirusutbrott, men detta har nu möjliggjorts med hjälp av att kraftfulla och känsligare mikrobiologiska metoder har utvecklats. En snabb och korrekt provtagning av vattnet är också viktigt för att kunna fastställa smittkällan, då tiden när det är möjligt att detektera norovirus i vatten kan vara snabbt övergående. Det är andra året i rad som en koppling mellan patient och vattenprov har påvisats vid ett norovirusutbrott med denna metod. För ett år sedan inträffade ett utbrott som kopplades till det kommunala vattnet i Evertsberg där en stor del av lokalbefolkningen insjuknade. Den gången identifierades norovirus GI.3 med 100 procent överensstämmelse av den analyserade gensekvensen i patient- och vattenprov.

Skidorter verkar vara särskilt drabbade av norovirusutbrott

Skidorter verkar vara särskilt drabbade av norovirusutbrott på våren. Det skulle kunna ha ett samband med hög belastning på vatten- och avloppssystem i området vid den tiden på året, samtidigt som snösmältningen ger ökat flöde av ytvatten.

/Kjell-Olof Hedlund och Katarina Brus Sjölander, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, SMI

Görel Allestam och Elisabeth Hallin; Vatten och miljömikrobiologi, PMV, SMI

Johan Mether; Miljökontoret i Malung-Sälens kommun