Stramas kvartalsrapport för första kvartalet 2010 visar fortsatt positiva trender. Den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvården ökade under februari och mars men vid jämförelse av första kvartalet 2010 med första kvartalet 2009 har försäljningen minskat med 10 procent. Andelen kinoloner av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektioner till kvinnor i öppenvården har minskat i nästan alla län och i slutenvården har andelen kinoloner och cefalosporiner av den totala antibiotikaförsäljningen minskat.

Klicka här för att läsa hela Stramas kvartalsrapport.

/Strama