I Italien pågår sedan hösten 2008 ett utbrott av rabies. Majoriteten av fallen har setts hos vilda djur, framför allt räv, men även tamdjur som hundar och katter har drabbats. Ingen människa har smittats. Samtliga fall har påträffats i nordöstra Italien, där det första fallet inträffade i närheten av Udine i regionen Friuli Venezia Giulia. Under senare delen av 2009 och i början av 2010 har det skett en spridning till de närliggande regionerna Veneto och Provincia autonoma di Trento.

Undvik kontakt med djur vid vistelse i nordöstra Italien

Vid vistelse i nordöstra Italien rekommenderas att all kontakt med djur undviks. Rabiesvirus utsöndras i saliven hos infekterade djur och smitta sker via bett eller slickning på skadad hud. Vid en eventuell exposition ska sårområdet omgående tvättas noggrant med tvål och vatten, därefter kontaktas sjukvården för vidare åtgärder.

Virus besläktat med rabiesvirus i Boznien-Herzogovina och Slovenien

Italien har varit rabiesfritt sedan 1997. De senaste åren har det dock funnits en stor oro över att rabiesinfekterade djur, framför allt räv, skulle komma över gränsen från Slovenien som haft flera utbrott av rabies hos räv. Typning av det virus som nu isolerats från räv i det pågående utbrottet i Italien har bekräftat att det handlar om klassik rabies (genotyp 1) och att virus är nära besläktat med rabiesvirus isolerat från räv i Boznien-Herzogovina och Slovenien. Den viktigaste åtgärden för att få kontroll över utbrottet är vaccination av räv, vilket också påbörjades i början av januari 2009. Även sällskapsdjur och tamboskap har vaccinerats.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om rabies här

/Anna-Lena Hammarin, Avdelningen för Virologi, Smittskyddsinstitutet