Fredag den 21 maj är sista anmälningsdagen till Smi-dagen ”molekylär mikrobiologisk diagnostik”. Dagen riktar sig särskilt till läkare, mikrobiologer, molekylärbiologer, biomedicinska analytiker eller motsvarande på kliniskt mikrobiologiska laboratorier, inkluderande läkare under utbildning inom såväl klinisk bakteriologi och virologi som infektion. Övrigt intresserade är också mycket välkomna.

Smi-dagen äger rum den 1 juni 2010. Mer om detta kan du läsa här