För att tillgodose behovet av samlad information på svenska om biosäkerhet (biosafety) och i synnerhet det relativt nya begreppet bioskydd (laboratory biosecurity), lanserar SMI en ny ämnesområdessida på webbplatsen.

Under ämnesområdet biosäkerhet och bioskydd återfinns bland annat information om:

• hur ett effektivt bioskydd uppnås
• hur en riskbedömning utförs
• skillnaderna mellan laboratorium på skyddsnivå 1, 2, 3 och 4.

Målgruppen för informationen är alla verksamma på diagnostiska laboratorier, skolor och universitet/högskolor, industri eller andra ställen där laborativ verksamhet sker och biologiska material hanteras.

http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/biosakerhet-och-bioskydd/

/Jonas Hardestam och Åsa Björndal, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap (KCB), Smittskyddsinstitutet