Ett dödsfall på grund av malariainfektion med arten Plasmodium falciparum har i dagarna rapporterats från Malmö. Den drabbade insjuknade efter hemkomsten från en jaktresa i Moçambique och hade tagit profylax under vistelsen och efter hemkomsten enligt rekommendationerna. Årligen rapporteras omkring 100 fall av malaria till Smittskyddsinstitutet. Majoriteten av fallen är orsakade av P. falciparum och majoriteten av de drabbade smittas i afrikanska länder söder om Sahara.

En obehandlad P. falciparum-infektion hos icke-immuna är förenad med betydande risk för svår sjukdom och död. Med behandling klarar sig flertalet, men cirka 1 % av resenärer med P. falciparum-infektion dör trots insatt behandling. Utredning pågår för att se om det i det aktuella fallet förekom resistens mot den profylaktiska medicineringen.

Vid vistelse i område med malariaförekomst kan man utöver profylaktisk medicinering minska risken att bli smittad genom att skydda sig mot myggstick. Kvällstid, den tid då myggorna framför allt biter, bör man bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och till natten bör man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån myggen borta.

Smittskyddsinstitutets råd avseende malariaprofylax finner du här.

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om malaria hittar du här.

/Anders Wallensten, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet