I Västerbotten har det till och med 15 maj inrapporterats 35 fall av sorkfeber jämfört med 12 fall under hela 2009. Sorkstammen förväntas öka rejält under sommaren 2010 och antalet insjuknade i sorkfeber följer sorkstammens cykler. Det är därför troligt att vi får en ny topp av sorkfeber under kommande säsong. Under toppåret 2007 rapporterades hela 807 fall i länet, även i övriga norrlandslän rapporterades rekordmånga fall detta år. Detta hade sannolikt flera olika orsaker, bland annat var sorkpopulationen den högsta på 30 år och vintern var till en början snöfattig och isig.

Undvik smitta
Smittan sprids genom att inandat damm förorenats med virus från sorkarnas utsöndringar eller genom direktkontakt med förorenade föremål, till exempel ved. För att undvika smitta bör man inte dammsuga eller på annat sätt virvla upp damm i till exempel sommarstugor och vedbodar. Istället bör man binda dammet genom att våttorka. Man bör också använda handskar vid vedhantering och tvätta händerna efteråt. Krattning och klippning av fjolårsgräs bör göras efter regn för att minimera risken att damm med viruspartiklar virvlas upp.

Mer information från Västerbottens läns landsting om sorkfeber hittar du här.

Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om sorkfeber hittar du här.

/Lena Skedebrant och Therese Lindgren, Smittskyddsenheten Västerbotten