Det finns ett ställe i Rosenbad som alltid är vaket. Regeringskansliets kansli för krishantering får inte missa det allra minsta av vikt.

Läs hela artikeln i Smittskydd här