H5N1 fortsätter att cirkulera i världen trots mindre massmedial uppmärksamhet. Sedan 2003 har 498 fall av H5N1-infektion hos människor verifierats. 294 personer har avlidit. Det finns mycket få rapporter om smittkedjor mellan människor och inga virologiska fynd som talar för att risken för att H5N1-viruset anpassas till människor ökat, men infektionen är fortfarande utbredd bland tam- och vildfågel i Sydostasien. Risken för en H5N1-pandemi verkar alltså inte ha ökat, men vi kan inte heller blåsa faran över. Så länge som H5N1 fortsätter att smitta fåglar och människor finns risk för att ett blandvirus med potential att spridas mellan människor uppkommer.

Toppnoteringen av antal fall av H5N1 infektion hos människa inträffade 2006 då 116 fall verifierades. Aktiviteten har sedan dess minskat i Sydostasien och ökat i Egypten. Totalt minskade antalet fall 2007 och 2008 för att åter öka 2009 (figur 1).

Figur 1

Under 2009 infekterades 73 personer varav 32 avled. I år (2010) har 30 personer infekterats varav 12 har avlidit. Eftersom de flesta fallen brukar inträffa under vårvintern indikerar detta inte någon säker ökning av antalet fall jämfört med 2009. Merparten av alla fall under de senaste åren har inträffat i Egypten, följt av Indonesien. Det finns en tendens mot lägre dödlighet i Egypten jämfört med Sydostasien (tabell 1). Varför dödligheten är lägre i Egypten är oklart, men det kan bero på såväl virus och värd som hur patienterna behandlats. Bland annat är tidigt insatt antiviral terapi är viktigt för att förhindra dödsfall i fågelinfluensa A/H5N1.

Tabell 1, Humanfall av H5N1 rapporterade till WHO t.o.m. 6 maj 2010

Olika virusvarianter i cirkulation

Under det senaste året har olika varianter av H5N1 cirkulerat; grupp 1 i Kambodja, 2.2 och 2.3.2 i Nepal, 2.2.1 i Egypten, 2.3.2 i Kina och Hong Kong samt 2.3.2 och 2.3.4 i Vietnamn. Idag finns det H5N1 vacciner mot alla dessa grupper (förutom för 2.3.2 där försök pågår).

Utbrott bland fåglar

H5N1 fortsätter att cirkulerar bland fåglar och under 2010 har 15 länder rapporterat utbrott med H5N1, främst i länder i Sydostasien. Senast i januari, mars och april var det utbrott i Europa (Rumänien, Bulgarien och de europeiska delarna av Ryssland ). Även Israel har rapporterat utbrott. Utbrotten är kostsamma för fågelnäringen och orsakar oro bland människor.

Mer läsning:
http://www.oie.int/downld/AVIAN%20INFLUENZA/A_AI-Asia.htm
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/h5n1virus/en/index.html
Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om fågelinfluensa

/Mia Brytting, Avdelningen för virologi, Smittskyddsinstitutet
Anders Wallensten, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet
Annika Linde, statsepidemiolog, Smittskyddsinstitutet