En forskargrupp i USA har i en dubbel-blind studie visat att de som har nivåer av 25-hydroxyvitamin D under ett visst värde har signifikant mera virusorsakade luftvägsinfektioner än de med högre nivåer. Man spekulerar i att D-vitaminbrist under vintern, när vi inte utsätts för solljus, kan vara en delorsak till de många luftvägsinfektionerna under vinterhalvåret. Detta är ingen ny tanke, men det är en av de första studierna som på ett vetenskapligt sätt visar ett samband mellan låg D-vitaminhalt och luftvägsinfektioner. Man har dock bara visat att låga nivåer korrelerar till flera luftvägsinfektioner, och studien pekar på behov av systematisk forskning för att klarlägga om D-vitamintillskott kan ge en minskning av antalet luftvägsinfektioner.

Läs hela artikeln här

/Annika Linde, Statsepidemiolog, Smittskyddsinstitutet