Under hela 2009 fokuserade Smittskyddsinstitutet (SMI) på vårdrelaterade infektioner för att förmedla kunskap om vårdrelaterade smittor till allmänheten, myndigheter och vården. På vår webbplats och i tidningen Smittskydd har SMI visat hur vi konkret arbetar med att förebygga och i detalj karaktärisera vårdrelaterade smittämnen. Under våren 2010 belyste vi smittornas utbredning i samhället genom att ta upp aktuella problem i förskolan, äldrevården och kriminalvården.

Ta del av slutrapporten här

/Helene Norder, Avdelningen för virologi, Smittskyddsinstitutet