Att bröstmjölk ger ett visst infektionsskydd hos spädbarn är relativt accepterat. Men i vilken utsträckning och hur länge?

Läs hela artikeln i Smittskydd här.