Badsårsfeber är ett begrepp som myntades den fina badsommaren 2006. Badsårsfeber omfattar sårinfektioner orsakade av bakterier som tillhör släktet Vibrio och drabbar badare i framförallt sydsvenska vatten. I Östersjöns bräckta vatten från Stockholms skärgård och söderut samt på sydkusten trivs framför allt arten Vibrio cholerae. Bakterien har ett saltoptimum på 0,4 till 1,7 procent, men förekommer också i insjöar med sötvatten i mindre omfattning. På västkusten, som har högre salthalt, förekommer framför allt Vibrio parahaemolyticus. Vibrobakterierna utgör den normala floran i havet och bland dem finns både human- och fiskpatogener.

Årets långa högtrycksperiod med sol, värmerekord och tropiska sommarnätter har snabbt drivit upp vattentemperaturen. Detta innebär en ökad tillväxt av vibriobakterier i våra kustvatten. Det är viktigt att uppmärksamma den ökade risken att bada med öppna sår när vattentemperaturen har överskridit 20 °C i mer än en vecka. Framför allt gäller detta äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar av andra orsaker. Sjukdomsförloppet kan vara mycket snabbt. Symtom på infektion av sår uppträder redan inom 3-24 timmar med svullnad, rodnad och värk. Obehandlad infektion kan leda till sepsis med högt blodtryck och feber och kan vara dödlig om den inte behandlas i tid. Infektionen behandlas vanligen med doxycyklin eller ceftazidim.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om badsårsfeber här

/Sven Löfdahl, chefsmikrobiolog, Avdelningen för bakteriologi, Smittskyddsinstitutet