Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har nyligen gett ut en rapport som beskriver övervakningen av zoonoser, det vill säga sjukdomar som smittar mellan djur och människor, och andra djursjukdomar i Sverige under 2009. Rapporten “Surveillance of zoonotic and other animal disease agents in Sweden 2009” beskriver zoonossituationen i Sverige gällande djur, foder, livsmedel och människor och är ett samarbete mellan Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Rapporten är en sammanslagning av den tidigare så kallade Zoonosrapporten samt rapporten för Övervakning och kontrollprogram i Sverige.

Rapporten hittar du här:

Surveillance of zoonotic and other animal disease agents in Sweden 2009

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet