Sedan början av maj i år har fem personer med ett pågående intravenöst missbruk insjuknat i akut hepatit B i Stockholms län. Detta är en kraftig ökning jämfört med förra året. Under hela 2009 rapporterades åtta fall av akut hepatit B med intravenöst missbruk som trolig smittväg.

En av patienterna upptäcktes vid graviditetsscreening, övriga har sökt vård på olika akutmottagningar. Samtliga är sedan tidigare smittade med hepatit C. De två prover som hittills typats på Smittskyddsinstitutet (SMI) är identiska med den stam som har varit helt dominerande bland intravenösa missbrukare i Stockholm sedan 2004. Denna stam skiljer sig från den som orsakade ett utbrott i Dalarna och Västmanland tidigare i år.

Symtomen vid akut hepatit B är illamående, matleda, led- och muskelvärk och cirka 50 procent får därefter icterus (gulsot).

Smittskydd Stockholm vill uppmana till ökad uppmärksamhet på symtom som kan vara förenliga med hepatit hos personer med intravenöst missbruk och personer som lever nära intravenösa missbrukare samt frikostig testing av alla som kan ha utsatt sig för smitta. Det är också viktigt att påbörja vaccination mot hepatit B om den som utsatts för smitta inte har en serologiskt säkerställd immunitet. Alla med ett intravenöst missbruk samt kontakter till konstaterade fall av hepatit B erbjuds kostnadsfri vaccination.

Mer information om hepatit B och hepatit B vaccination hittar du här;

Smittskydd Stockholm
Smittskyddsinstitutet

/Mona Insulander, Epidemiolog/Sjuksköterska, Smittskydd Stockholm
Ingegerd Hökeberg, Bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm