ECDC sätter fokus på klamydia med en ny webbsida “High numbers – low awareness” . Detta för att öka medvetenheten om klamydiainfektion samt skillnader i epidemiologi och kontrollåtgärder runt om i Europa.