Ingen har väl missat att den nya influensan under hösten 2009 var en av orsakerna till att vi hostade och nös i Sverige. Men vilka luftvägsvirus har cirkulerat under våren? Här redovisas fynd från diagnostiken vid Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm. Proverna kommer huvudsakligen från barn-, hematolog-, transplantations- och infektionsklinikerna. Diagnostiken är baserad på PCR-teknik och kan påvisa 15 olika virus. Under första halvåret har cirka 2000 prov analyserats varav en majoritet, ca 85 procent, med komplett diagnostik. Övriga prov har endast analyserats för influensa och RSV.

Många olika virus i cirkulation

Liksom tidigare år var rhinovirus ett vanligt virus under perioden. Mellan 10 och 20 procent av proven innehåller rhinovirus året runt. I år sågs en minskning av antalet rhinovirusfynd endast i januari och mars.

Av RSV sågs en topp runt veckorna 4-12. Vissa av dessa veckor var cirka 30 procent av proverna positiva för RSV.

Metapneumovirus är ett virus som kan orsaka snarlika symtom som vid RSV-infektion. Viruset förekom som mest under veckorna 6-13. Under vissa av dessa veckor var cirka 15 procent av de prov som analyserades med komplett diagnostik positiva för metapneumovirus.

Coronavirus (HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-229E samt HCoV-HKU1) började cirkulera vid jul och förekom i cirka 10 procent av alla prov under februari och mars. Under maj månad sågs en minskning. Alla fyra coronavirustyperna hittades. Ett något färre antal prov var positiva för HCoV-NL63 jämfört med tidigare år och med användande av samma diagnostiska metod.

Parainfluensa virus typ 1 och 2 förekom mer första halvåret, och hela säsongen 09/10, jämfört med tidigare år. Parainfluensavirus typ 3 blev mer frekvent framåt senvåren, vilket är ett vanligt förekommande, årligt mönster.

Fynden av adenovirus, bocavirus och enterovirus var likt tidigare år få under perioden.

Färre fall av säsongsinfluensa

Första halvåret 2010 skiljer sig från samma period tidigare år genom sin nästan totala avsaknad av säsonginfluensa. Endast en låg andel av proverna var positiva för influensa B och nästan inga för influensa A. Vid tidigare pandemier har alltid föregående säsongsinfluensa A slutat cirkulera. Om så blir fallet även vid denna pandemi återstår att se. Dock har vi under våren noterat en kraftig nedgång i antalet fall av säsongsinfluensa A/H1N1, medan A/H3N2 har fortsatt att cirkulera med låg aktivitet.

/Maria Rotzén Östlund, mikrobiologen, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Brytting, Avdelningen för Virologi, Smittskyddsinstitutet