Stort hopp sätts till kroppens första ”bakterieatlas”. Den visar bland annat att människohud kan innehålla en större mångfald av bakterier än både tarm och munhåla och att skillnaden på bakteriefloran är stor mellan olika individer.

Läs hela artikeln i Smittskydd här