Statistik från Strama visar att antibiotikaförskrivningen i öppenvården minskade i alla Sveriges län under 2009. Fortfarande finns dock stora regionala skillnader.

Under 2009 skrevs det totalt ut 392 antibiotikarecept per 1000 invånare i Sverige. Detta innebär att förskrivningen var 7 procent lägre 2009 än 2008. Den största minskningen på 17 procent ses hos små barn (0-4 år).

– Det är mycket glädjande att förskrivningen minskar då problemet med resistenta bakterier ökar i många länder inklusive Sverige. Mycket arbete återstår dock om vi ska nå Stramas föreslagna mål på 250 recept/1000 invånare och därmed ligga i nivå med Nederländernas antibiotikaförskrivning, säger Jesper Ericsson, överläkare på Strama.

Den minskade antibiotikaförskrivningen ses framförallt hos antibiotikagrupper som oftast används mot luftvägsinfektioner. Bland urinvägsantibiotika ser man en fortsatt minskning av kinoloner som är en typ av bredspektrumantibiotika. Detta är också positivt då det är en av de mest resistensdrivande antibiotikagrupperna. Stockholms läns landsting har den största minskningen av kinolonförskrivningen.

Stramas statistik bygger på försäljning av antibiotika på recept från alla apotek i Sverige. Hela kvartalsrapporten från Strama går att ta dela av på: www.strama.se

/Strama – samverkan mot antibiotikaresitens