Rättelse angående föregående veckas artikel om mjältbrandutbrottet bland missbrukare i Skottland. I notisen refererades till ett tidigare utbrott med ett flertal dödsfall bland missbrukare i Skottland år 2000. Detta var dock inte orsakat av mjältbrandsbakterier utan hos flertalet isolerades bakterien Clostridium novyi. En rapport om det aktuella skotska utbrottet finns nu publicerat i Eurosurveillance .