Under semestertiderna hade Smittskyddsenheten i Kalmar län bråda dagar med två större utbrott under kort tid. Ett vattenburet utbrott på norra Öland drabbade ett flertal individer som insjuknade med framförallt kräkningar och diarré. Samtidigt med detta utbrott startades en utredning av ett salmonellautbrott kopplat till en sommarrestaurang i Kalmar.

Förorenat brunnsvatten orsakade utbrott på Öland

Det vattenburna utbrottet på Öland orsakades av att brunnsvattnet från en gård förorenade det kommunala vattnet via en defekt backventil. Med hjälp av Smittskyddsinstitutet (SMI) analyserades prover från två drabbade personer. Elektronmikroskopi visade på norovirus. Vattenprov från den misstänkta smittkällan som analyserats med PCR uppvisade också norovirus och vid typning fann man identiskt virus-RNA från både patient och vattenkällan, norovirus genotyp GII.4. Detta är ett starkt indicium på att norovirus orsakade utbrottet. Hushållen uppmanades att koka vattnet och efter en dryg vecka var vattenledningsnätet sanerat och inga fler insjuknade.

Bristande hygienrutiner orsakade salmonellautbrott på restaurang i Kalmar

Ytterligare en utbrottsutredning startades sedan ett antal personer hade drabbats av Salmonella Typhimurium fagtyp NT. Gemensamt var att de alla ätit på sommarrestaurangen Stensötorpet i Kalmar. De drabbade hade ätit vid olika tillfällen och olika maträtter under början av juli. Kommunens livsmedelsinspektör utförde en inspektion på restaurangen och personalen provtogs för Salmonella. Vid en första inspektion hade man inga anmärkningar på rutinerna kring hantering av livsmedel.

Efter inspektionen insjuknade ytterligare personer som ätit på restaurangen i salmonellainfektion och en ny gemensam inspektion gjordes av en annan livsmedelsinspektör tillsammans med smittskyddsläkaren. Man hittade då klara brister i köket så som ett nedkylningsskåp ur funktion, dålig separering av råvaror och färdiglagad mat samt allmän oordning och oreda. Prov från personal visade överraskande att fem individer var positiva för Salmonella varav fyra var symptomfria bärare. Man beslöt då att stänga restaurangen. Prov från mat på restaurangen visade Salmonella i revbensspjäll och fläskkarré tillagat på restaurangen.

Via medier uppmanade Smittskyddsenheten i Kalmar de personer som ätit på restaurangen att provta sig för Salmonella. Smittskyddsenheten och SMI skickade också en uppmaning till landets övriga smittskyddsenheter att vara uppmärksamma på salmonellafall som möjligen varit på restaurangen i Kalmar. Via Socialstyrelsen skickade SMI även en varning (i det så kallade Early Warning and Response System, EWRS) till andra länder i Europa som kan ha haft turister i Kalmar.

Till dags dato har 40 fall av salmonellainfektion kunnat kopplas till Stensötorpet. Restaurangen ligger på ett campingområde varför flera turister har insjuknat. Åtminstone 11 fall av de 40 kommer från andra län. Fallen kunde även kopplas samman genom att en så kallad utbrottsstam identifierades vid genetisk typning (MLVA) vid SMI.

God hantering av livsmedel avgörande
Orsaken till salmonellautbrottet var bristande hygien. Utbrottet hade därför ett utdraget förlopp till skillnad från när det finns en klar punktsmitta. Hur smittan ursprungligen kommit in på restaurangen är oklart. I efterhand kan man diskutera om inte restaurangen skulle stängts och namnet på vilken restaurang det rörde sig om offentliggjorts tidigare. Dessa avvägningar är inte lätta att göra och konsekvenserna kan bli problematiska och drabba enskilda individer. Det är tråkigt att människor som vill njuta och äta gott skall riskera att bli sjuka. Till syvende och sist är det den ansvarige för restaurangen som måste ha välfungerande rutiner kring hanteringen av livsmedel för att undvika denna typ av utbrott och det finns inga ursäkter för bristande hygienrutiner.

/Claes Söderström, smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten Kalmar
Sofie Ivarsson, epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet
Kjell-Olof Hedlund, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap, Smittskyddsinstitutet