Genom att analysera sökningar på Vårdguidens webbplats har en grupp forskare vid Smittskyddsinstitutet (SMI) utarbetat en metod för att följa utbrott av vinterkräksjuka. SMI får genom metoden en bättre bild av vinterkräksjukans utbredning i samhället, vilket skulle kunna ge vårdinrättningar möjlighet att snabbare sätta in insatser för att förhindra vidare smittspridning.

Vinterkräksjuka orsakas av norovirus. Nuvarande övervakningssystem på SMI baseras på antalet rapporterade norovirusfynd från Sveriges mikrobiologiska laboratorier. Ett problem med det systemet är att proverna ofta är tagna på personer inom vård och omsorg (både vårdtagare och personal). Det ger en ofullständig bild av smittspridningen i hela samhället.

På Vårdguiden.se kan besökare söka efter hälsoråd och information om sjukdomar. Sökningarna som görs på webbsidan lagras anonymt. SMI har analyserat förekomsten av sökningar på symtom som är vanliga vid vinterkräksjuka, så som diarré och kräkningar, under de senaste fem åren. Resultatet visar bland annat att sökningarna på dessa symtom startar 1–4 veckor innan sjukvården drabbas av norovirusutbrott. Spridningen i samhället startar således tidigare än de årliga utbrotten inom hälso- och sjukvården, något som tidigare bara har anats. En annan fördel är att SMI nu får ett övervakningssystem som sträcker sig över hela året; oftast provtas personer för norovirus bara under vintern och våren.

Från och med fredag den 20 augusti kommer data från sökningar gjorda på Vårdguiden.se att inkluderas i SMI:s calicivirusrapport. Här kan du prenumerera på rapporten

Läs mer om SMI:s nya metod i tidskriften Emerging Infectious Diseases där arbetet blivit publicerat. Artikeln hittar du här .

För kommentarer:
Anette Hulth, forskare, 08-457 23 95
Kjell-Olof Hedlund, chefsmikrobiolog, 08-457 26 17