Den här veckan har 14 000 stockholmare mellan 0 och 95 år erbjudits att gå med i den fjärde säsongen av Sjukrapport. Preliminära resultat kommer att presenteras på Smittskyddsinstitutets webbplats.

Sjukrapport är ett så kallat populationsbaserat övervakningssystem av influensasjuklighet. Det betyder att ett representativt urval av befolkningen, istället för sjukvården, rapporterar sin sjukdom till oss. Vi började utvärdera systemet första gången under influensasäsongen 2007/2008. Den som går med i Sjukrapport uppmanas att varje gång han eller hon blir förkyld eller får feber själv rapportera symptom, antingen via Sjukrapports webbplats eller via Sjukrapports talsvar. Den som har blivit ombedd att rapportera för sitt barn uppmanas att rapportera varje gång som barnet blir förkylt eller får feber. Rapporterna i Sjukrapport ger tillsammans en bild av hur många som har influensaliknande sjukdom. Rapporteringen från sjukvården visar bara hur många som har blivit så svårt sjuka att de sökt vård. Men om många personer är sjuka, även om de inte är svårt sjuka, kan det också påverka samhället. Det är därför vi behöver Sjukrapport.

Nyligen deklarerade WHO att den influensapandemi som utlystes förra året är över och att vi befinner oss i en postpandemisk period. Troligen kommer A(H1N1)-viruset att cirkulera i världen under flera år framöver, men mer likna de säsongsinfluensavirus som finns sedan tidigare. Det är fortfarande viktigt att se hur spridningen ser ut jämfört med tidigare år samt upptäcka om spridningen ökar igen. Med hjälp av Sjukrapport kan vi följa läget i Stockholm.

Läs mer om Sjukrapport här

/Moa Rehn, Hanna Merk, Annika Linde, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet