Influensafall rapporteras för närvarande främst från Indien och Nya Zeeland. Viss ökande aktivitet rapporteras från Australien, men aktiviteten där är alltjämt låg. I övriga länder på södra halvklotet är aktiviteten mycket låg. Majoriteten av alla fall orsakas av den pandemiska varianten av H1N1. H1N1, H3N2 och influensa B cirkulerar samtidigt i vissa länder, däribland Australien, Kina, Chile och Indien.

Utbrottet i Nya Zeeland ökar i omfattning, men det finns tecken som tyder på utplaning i delar av landet. Senaste rapporten om utbrottet kom den 30 augusti och finns tillgänglig på hälsoministeriets webbsida ( länk ). För närvarande beräknas att 150/100 000 invånare uppsöker primärvården med influensalik sjukdom varje vecka. Den 30 augusti intensivvårdades 14 personer. Totalt har 99 personer med bekräftad H1N1 infektion intensivvårdats under årets epidemi. Sexton dödsfall med koppling till H1N1 infektion har rapporterats varav 12 har bekräftats. Hittills i år har omkring 1 miljon doser av säsongsinfluensavaccin distribuerats i Nya Zeeland som har cirka 4,4 miljoner invånare, alltså en vaccinationstäckning på runt 25 procent. Vaccination rekommenderas särskilt till riskgrupper.

Vad den stora skillnaden i influensaaktivitet mellan Nya Zeeland och Australien beror på vet vi inte säkert i dagsläget.

/Anders Wallensten, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet