Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Smittskyddsinstitutet misstänkta utbrott och enstaka fall av matförgiftningar till Livsmedelsverket. Den årliga sammanställningen visar att även under 2009 var bristande kunskap om hygien, felaktig temperatur på maten, samt dålig handhygien de främsta orsakerna till utbrott av matförgiftningar. Här kan du läsa mer om detta och ladda ned rapporten.