Nu har nya rekommendationer för malariaprofylax lagts ut på SMIs hemsida. Nytt med rekommendationerna i år är att referensgruppen har valt att inte längre rekommendera klorokin i områden med klorokinresistens även om klorokin med all sannolikhet oftast dämpar utvecklingen av symptom. Totalt sett rekommenderar gruppen läkemedelsprofylax mindre ofta än tidigare men när en sådan rekommendation ges är det angeläget att välja ett preparat som inte är associerat med utbredd resistens.

Rekommendationer för malariaprofylax 2010