Tisdag den 28 september arrangerar Smittskyddsinstitutet en temadag om influensa. Vaccinationsstrategier inför hösten och epidemiologisk pandemiutvärdering är några av de ämnen som kommer att diskuteras. Läs mer om dagen och anmäl dig här